Sveicināti Max Moto!
Flags
LAT

PREČU ATGRIEŠANA

 1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no preces iegādes 14 dienu laikā no preces iegādes dienas, ja prece šo 14 dienu laikā nav izmantota. Lai izmantotu preces atteikuma tiesības, klientam prece jāatgriež SIA "Max Moto" adresē (Gustava Zemgala gatvē 71, Rīgā, LV-1039). Pēc preces atgriešanas SIA "Max Moto" nekavējoties izmaksā klientam attiecīgos naudas līdzekļus.
 2. Atteikuma tiesības nav iespējams pilnībā vai daļēji izmantot:
  • ja iegādātas lietas, kas tiek izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma;
  • ja Prece zaudējusi sākotnējo izskatu, bojāts Preces iepakojums, norautas Preces cenu un logo zīmes; šādā gadījumā piegādātājam ir tiesības aprēķināt preces vērtības zudumu un atskaitīt šo summu no preces iegādes cenas.
  • ja ir bijusi noslēgta speciāla vienošanās starp klientu un piegādātāju par retas/dārgas preces pasūtīšanu un ja klients ir iepriekš brīdināts par iespējamiem sarežģījumiem atgriešanas sakarā.
 3. Klients, izmantojot šo noteikumu 1.punktā minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības un kvalitātes nesamazināšanos, kā arī par tādu preces uzglabāšanu un transportēšanu, kas nav pasliktinājusi preces kvalitāti.
 4. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības un atteikums nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad klienta pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nogādāšanu pārdevējam un bankas savstarpējo norēķinu izdevumus.
 5. Pārdevējam ir pienākums bez liekas kavēšanās atmaksāt klientam pirkuma maksu, ja atteikums no preces izdarīts šo noteikumu 1.punktā minētajā termiņā un nepastāv šo noteikumu 2. un 4. punktos noteiktie šķēršļi pirkuma maksas pilnai vai daļējai atgriešanai.

 

Ja Jums ir kādas neskaidrības attiecībā uz šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, pirms veicat reģistrāciju un / vai preču iegādi www.maxmoto.lv.